Program Takvimi:

Program Takvimi:

1. Hafta (4-5 Haziran)

Dr. Rıza Türmen Uluslararası İnsan Hakları Hukuku ve Koruma Mekanizmaları
Av. Aynur Tuncel Yazgan Ceza Muhakemesi Hukukunda Özgürlüklerin Korunması

2. Hafta (8-14 Haziran)

Doç. Dr. Tolga Şirin Türk Anayasa Hukukunda Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması
Av. Veysel Ok İfade ve Basın Özgürlüğü

3. Hafta (15-21 Haziran)

Av. Dr. Ümit Kılınç Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Sistemi
Av. Kerem Dikmen LGBTİ+ Hakları

4. Hafta (22- 28 Haziran)

Doç. Dr. Mehmet Rıfat Tınç Mülteci Hukuku ve Sığınmacılar
Av. Tuba Torun Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları